Goede verdediging begint vóórdat de aanval plaatsvindt

Daarna kun je alleen redden wat er nog te redden valt.

24x7 integraal CyOps SOC

Remote Incident Response

Uw security posture in continu opgaande spiraal

Stressless Cyber Security?

2022 MITRE ATT&CK Evaluation

Cyber security voor manu-facturing

Hacked? Klik en bel!

Cyber Security AutoPilot

Klein security team?

In Nederland is het niet gebruikelijk dat organisaties over ruim bemeten security teams kunnen beschikken. Als het budget al beschikbaar is, dan is het lastig om voldoende goed gekwalificeerd personeel te vinden met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat geldt natuurlijk ook voor ons en onze partners, maar daar hebben wij een goed antwoord op:

Vèrgaande automatisering

Maar, wij hebben er iets op gevonden, en wel zeer vergaande automatisering en de bundeling van krachten. Daardoor kunnen wij alles wat wij aanbieden voorzien van complete dienstverlening, inclusief de diensten van een 24×7 Security Operations Center. In het geval van Cynet 360 is deze dienstverlening inbegrepen in de prijs per end-point en er is dus geen meerprijs bovenop de prijs per end-point. Bij andere oplossingen kan het zijn dat wij een vergoeding vragen. Ook als u prijs stelt op Nederlandstalige eerste lijn hulpverlening rond Cynet 360, is er sprake van een toeslag. Dit, omdat wij ons Nederlandse SOC daarvoor dan inschakelen.
Hoe dan ook, dit zorgt ervoor dat u wel de kwaliteit en capaciteit van een goed team professionals krijgt, maar niet de mensen op de loonlijst.

Resultaat: de grootte van uw in-house security team is geen belemmerende factor meer.

Zero-Days

Als wij security professionals vragen in hoeverre zij hun organisaties beschermd achten tegen zero-day attacks, dan krijgen wij nooit het antwoord “100%”. Dat is logisch, want 100% bescherming bestaat niet. Meestal is het antwoord iets tussen de 20 en 60 procent. Bij het meerendeel van de ondervraagden leeft het bewustzijn dat zero-day attacks geweldig schadelijk zijn, al helemaal als het gaat om nog onbekende ransomware.
Safe IT Factory prijst zich gelukkig met de mogelijkheid om haar klanten voor >99% te kunnen beschermen tegen zero-day attacks. Door deep-learning toe te passen op cyber security, kan Deep Instinct elk bestand dat het end-point binnenkomt volledig bekijken en analyseren in hoeverre het malicieus is. Dit gaat ook op voor nog onbekende kwaadaardigheden, aangezien Deep Instinct als het ware het DNA van elk bestand beoordeelt. Het doet dit in minder dan 20 milliseconden. Kwaadaardige bestanden worden niet in het end-point toegelaten. Zie onze secties over Deep instinct  en over preventie voor meer informatie.
Cynet 360 gebruikt geen deep learning technologie, maar beoordeelt het gedrag van elke entiteit, en ontleedt dat in componenten en technieken om te zien of er bij zijn die gebruikt worden voor aanvallen. ALs dat zo is, wordt automatisch geblokkeerd en start het automatische forensische onderzoek om te bepalen of het kwaadaardige bestand of gebruiker ook op andere end-points actief is. Alles wordt samengevat en zonder false positives uitgeschakeld.

Ransomware bescherming >99%

Ransomware is momenteel de meest schadelijke vorm van cyber criminaliteit. Het leek tot voor kort lastig om je te beschermen hiertegen. Met haar partners biedt Safe IT Factory meer dan 99% bescherming. We nodigen u van harte uit voor een gesprek en demo hoe we dit doen.
Deep Learning in Cyber Security speelt hier een aanvullende rol op de maatregelen die al genomen zijn, en brengt de bescherming tot vrijwel 100% inclusief zero-day attacks, en brengt tegelijkertijd het aantal false-positives naar minder dan 0,1%.
De beheerslast van deze oplossing is extreem klein geworden en kan geheel door Safe IT Factory geleverd worden.

Classify Ransomware in Real Time: Preventie.

Het Deep Instinct Protection Platform herkent onmiddellijk wanneer content of een bestand kwaadaardig is, en voorkomt binnenkomst in het endpoint in minder dan 20 milliseconden.
Vervolgens classificeren we de malware op threat type precies aan te geven wat er nu precies is voorkomen, of het ransomware is, spyware, een worm of iets anders.
Zeer snelle en accurate classificatie van malware versnelt onderzoek, reduceert risico, verbetert efficiëntie van het SOC en biedt verhoogd security niveau!

Met de modernste ransomware-varianten die in minuten tijd een hele organisatie kunnen platleggen, is er niet altijd meer tijd om in uren, dagen of weken vast te stellen wat er aan de hand is, laat staan om maatregelen te nemen. Dan is preventie met Deep Instinct de beste aanpak. Malware komt überhaupt niet meer binnen. Deep Instinct Prevention Platform is niet bedoeld als een vervanger van bestaande security maatregelen, maar als aanvulling. Het werkt dan ook naadloos samen met bestaande platforms, zoals bijvoorbeeld, net XDR.