En dan kost budget approval ineens meer tijd dan je je kunt permitteren!...

Als het noodzaak is om cyber risico’s beter te mitigeren, is het lastig dat diegenen die in technische termen begrijpen waarom dat noodzakelijk is, niet de taal spreken van de budgethouders: die van de financiële bedragen.

Van beslissers kun je de beste en snelste beslissingen verwachten als je hun taal spreekt. De taal van beslissers is financieel. Om gewapend te blijven tegen cyber risks moet je snel handelen. Je kunt je niet permitteren om tijd te verliezen bij het nemen van de juiste maatregelen doordat de beslisser niet begrijpt wat er op het spel staat. Als de vraag helemaal niet begrepen wordt, blijven de juiste beslissingen soms zelfs geheel uit. De strijd wordt dan wel erg oneerlijk. Immers, cyber criminelen hoeven geen budget goedgekeurd te krijgen, zij handelen steeds sneller en geavanceerder.

Kwantificering van cyber risico eenvoudig gemaakt

  • Geef organisaties helder inzicht in het financiële risico dat zij lopen, en wat hun cyber professionals moeten mitigeren tegen welke kosten. Met dit soort bedragen kunnen executives en budgethouders hun rol goed vervullen;
  • Versnel het besluitvormingsproces door goed geïnformeerde beslissingen, die kwalitatief beter zijn;
  • Geef IT en cyber professionals de mogelijkheid om simulaties te kunnen draaien, zodat zij de meest efficiënte en effectieve oplossing-combinaties kunnen presenteren aan beslissers en budgethouders;
  • Maak complexe IT en cyber oplossingen toegankelijk voor beslissers door zowel het probleem als de mogelijke oplossingen te vertalen naar financiële cijfers;
  • Vereenvoudig de vergelijking tussen de blootstelling aan financiële risico’s enerzijds en beperking van die risico’s anderzijds.

Door goede kwantificering kunnen besluiten snel en goed worden genomen. Dat komt de hele organisatie ten goede.
Ook bij verantwoording achteraf.